Viziunea si Misiunea Gradinitei

VIZIUNEA

Învățarea de către fiecare cetățean european a cel puțin două limbi pe lângă limba maternă a devenit o necesitate.

MISIUNEA

Grădinița Maria Clara Kindergarten Sibiu promovează cultura şi multilingvismul la nivel european şi abordează învăţarea de către copii de vârste foarte fragede  a limbii germane, pe lângă limba lor maternă. Scopul final este ca aceştia să vorbeasca fluent în limba germană. Luând în considerare receptivitatea copiilor dar şi difilcultatea învăţării acestei limbi la vârste mai înaintate, unitatea noastră de învățământ îşi propune abordarea limbii germane ca limbă materna pe parcursul nivelului de școlarizare  preşcolar. Prin promovarea multilingvismului transmitem copiilor o deschidere către cultura, tradiţiile şi spiritul poporului german.

  1. Unitatea noastră de învățământ se adresează în special părinților care doresc familiarizarea copilului lor cu cel puțin o limbă străină la nivel de limbă maternă (în cazul nostru limba  germană), care aderă la principiile gradinitei și care doresc să le transmită copiilor lor o deschidere către  tradițiile și  cultura germană.
  2. Gradinita asigura un mediu intelectual și educațional adecvat formării personalității copilului
  3. La nivel preșcolar personalul îi va ajuta pe copii să cunoască fenomenele care au loc în mediul înconjurător, să le înţeleagă şi să interacţioneze cu mediul;

Vreau Stirile Importante pe Email